Urządzenia drogowe

Do urządzeń drogowych zalicza sie zwykle słupy linii telekomunikacyjnych, drzewa, rowy, pachołki, poręcze, odbojnice, balustrady, szlabany, zapory itp.
Slupy linii telekomunikacyjnych oraz drzewa ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny znajdować się poza rowami. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu rowy odwadniające wykonuje się obecnie niezbyt głębokie, szerokie i o ścianach niezbyt stromych.
Pachołek jest to słupek ustawiony na poboczu drogi biegnącej nasypem o wysokości od 1,5. . .3,5 m. Zależnie od wysokości nasypu odległość pomiędzy pachołkami wynosi 12. . m na prostych odcinkach drogi, a około 6 m na ostrych zakrętach. Pachołki w małym tylko stopniu zabezpieczaja pojazd przed stoczeniem się z drogi. Ich główne zadanie polega na ostrzeganiu kierowców i wskazywaniu pobocza w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych i w nocy.
Poręcz ustawia się na nasypie w zasadzie o wysokości powyżej 3,5 m lub na niższym nasypie, lecz położonym na stromym stoku lub nad rzeką. Poręcze są mocniejsze niż pachołki i teoretycznie zabezpieczają niezbyt ciężkie pojazdy przed stoczeniem.
Odbojnica osadzona na poboczu drogi zabezpiecza w pełni pojazd przed możliwością stoczenia się z jezdni. W razie uderzenia samochodu w odbojnicę poziomy kształtownik wygina się sprężyście i odrzuca pojazd z powrotem na środek drogi, Silny wstrząs nie zagraża życiu pasażerów, powodując jedynie uszkodzenie nadwozia. Odbojnice tego rodzaju umożliwiają zwężenie pobocza drogi.
Balustrada, zwykle w postaci niskiego muru lub progu betonowego, zabezpiecza pojazdy przed stoczeniem się na poboczu niebezpiecznego odcinka drogi. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Szlaban, tj. opuszczany drążek sygnalizacyjny, stosuje się do okresowego przegradzania przejazdu, z reguły kolejowego. Zapora służy do zamknięcia drogi, np. w razie robót drogowych, klęski żywiołowej itp.
Na okres rajdu niebezpieczne miejsca na trasie zabezpiecza się dodatkowo workami z piaskiem, snopkami siana itp. Okresowe znakowanie specjalne. Wykonywanie jakichkolwiek robót w obrębie korony drogi utrudnia ruch pojazdów i stwarza rozmaite niebezpieczeństwa, zarówno gdy chodzi o użytkowników danego odcinka drogi, jak i pracowników zajętych robotami na jezdni lub poboczach. Różne stany zagrożenia bezpieczeństwa ruchu powstają również w wyniku działania tzw. sił wyższych, jak np. : powódź, zaspy śnieżne, przełomy i inne.
Aby powiadomić użytkowników drogi o tego rodzaju zagrożeniach, stosuje się znormalizowane znaki przenośne i zastawy (bariery), przy czym stosownie do celu stosuje się trzy odmienne sposoby znakowania niebezpiecznego odcinka drogi:
— zagrożenie bez zamykania ruchu; np. w razie cząstkowej naprawy nawierzchni; obowiązuje ustawienie dla każdego kierunku ruchu w odległości 200. . .150 m trójkątnego znaku ostrzegawczego i w odległości 20 m znaku zaleconej ostrożności jazdy (odległości liczy się od początku naprawianego odcinka); w razie potrzeby na końcu naprawianego odcinka ustawia się trójkątny znak ostrzegawczy z tabliczką „Koniec”,
— zamknięcie ruchu na połowie jezdni polega na ustawieniu W poprzek jezdni zastaw, możliwie blisko początku i końca naprawianego odcinka nawierzchni; ponadto stosuje się znakowanie jak w razie zagrożenia bez zamykania ruchu; w miastach dodatkowo używa sie zastaw podłużnych, — zamknięcie ruchu ze wskazaniem Objazdu; ruch zamyka się przy użyciu zastaw poprzecznych i znaków zakazu przejazdu ; objazd poza rowem wskazuje się przy użyciu strzałek; o objeździe sąsiednimi drogami informuje się przy użyciu tablic umieszczonych na skrzyżowaniu lub rozwidleniu dróg przed naprawianym lub zamkniętym odcinkiem jezdni.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe