W transporcie hydraulicznym mozemy rozróznic transport w znacznym spadku (grawitacyjny) i transport pod cisnieniem, który moze byc równiez pionowy do góry

W transporcie hydraulicznym możemy rozróżnić transport w znacznym spadku (grawitacyjny) i transport pod ciśnieniem, który może być również pionowy do góry. W cyklu transportu hydraulicznego można wyróżnić trzy podstawowe operacje: 1) rozdrobnienie przenoszonego materiału (występujące w transporcie gruntu w robotach ziemnych) i wymieszanie go z wodą, 2) transport właściwy, 3) oddzielenie materiału od wody. W celu wykonania pierwszej operacji pompa podaje wodę w potrzebnej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem do wodomiotaczy (zwanych hydromonitorami). Strumień wody wypływający z wodormotaoza z dużą szybkością działa rozluźniająco na spłukiwany materiał, rozcieńcza go i tworzy ciecz zwaną pulpą, składającą się z gruntu lub kruszywa i wody. W pewnych przypadkach zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z urobionym materiałem, zamiast wodomiotaczy stosuje się mieszadła poziome i pionowe oraz ślimaki do rozmieszczania transportowanego materiału z wo dą. Wodomiotacz (hydromonitor) składa się z trzech części, tj. komory, do której doprowadza się czystą wodę, z rury wylotowej i końcówki. Strumieniem wody steruje się za pomocą uchwytów i kierownicy, które są przymocowane do ruchomej części wodomiotacza. Rurę wylotową wraz z końcówką można obracać w płaszczyźnie poziomej w granicach 100c (w niektórych wodomiotaczach o pełny kąt 360), odchylenie zaś na osi poziomej jest możliwe w granicach 50 -7- 9Cf. Wskutek tej zwrotności końcówki strumień wytryskającej wody można skierować w dowolny punkt roboczy. Wodomiotacze stosowane do hydromechanizacji robót oraz transportu są różnej konstrukcji i wydajności od najlżejszych przenośnych do ciężkich umieszczonych na ciągniku gąsienicowym. Drugą operacją w cyklu transportu hydraulicznego jest transport właściwy, tj. przemieszczanie materiałów z miejsca poboru do miejsca składowania. [przypisy: koszty bezpośrednie, obieg sabathe, jednostkowe zużycie paliwa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa koszty bezpośrednie obieg sabathe