Warunki ruchu miejskiego

Wyprzedzać nie wolno na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności (zakręty, duże spadki podłużne oraz podczas mgły, śnieżycy itp.), na skrzyżowaniach i rozwidleniach dróg z wyjątkiem skrzyżowań, na których ruch jest kierowany, na przejazdach kolejowych oraz na przejściach przez jezdnię.
Biorąc ogólnie, warunki ruchu miejskiego, zwłaszcza wielkomiejskiego, sa o wiele trudniejsze, a bezpieczeństwo ruchu dużo mniejsze niż w warunkach ruchu pozamiejskiego. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to: duże natężenie ruchu, bardzo zróżnicowane układy poruszających się pojazdów, udział w ruchu tramwajów, trolejbusów oraz przechodniów.
Szczególnego znaczenia w ruchu wielkomiejskim nabierają zagadnienia przelotowości skrzyżowań i bezpieczeństwa ruchu na nich. Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu kierowanie ruchem może być przeprowadzane przez funkcjonariuszy służb drogowych ręcznie lub za pomocą sygnałów świetlnych, albo przez zastosowanie automatycznej sygnalizacji świetlnej.
Ręczne kierowanie ruchem, pod warunkiem należytego wyszkolenia i dostatecznej wprawy kierującego, jest najbardziej elastyczne i daje największą przelotowość skrzyżowania, szczególnie w razie ruchu wybitnie zróżnicowanego (tramwaje). Kierowanie ruchem za pomocą sygnałów świetlnych jest dość elastyczne, lecz ogranicza w pewnym stopniu przelotowość skrzyżowania, ponieważ uniemożliwia do_raźne interwencje w skomplikowanych sytuacjach. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Stosowana w Polsce automatyczna sygnalizacja świetlna jest sygnalizacją sztywną, która wydatnie zmniejsza przelotowość skrzyżowań. Przez odpowiednie dostosowanie okresów trwania poszczególnych sygnałów do konkretnych warunków ruchu można jednak i w tym przypadku uzyskać dostateczną przelotowość skrzyżowania. Zasadniczo im dłuższy jest czas trwania kierunku ruchu, tym większa jest przelotowość skrzyżowania na danym kierunku ruchu. Jeśli jednak z przedłużeniem cyklu w takim samym stosunku wzrasta czas trwania sygnału czerwonego — utrudnia to wybitnie ruch kołowy i pieszy. Jeżeli przez skrzyżowanie przejeżdżają tramwaje, powinno sie tak dobierać czas trwania cyklu, aby liczba cyklów w ciągu godziny była równa liczbie tramwajów przejeżdżających w ciągu godziny przez skrzyżowanie.
Ruch miejski można w znacznym stopniu usprawnić przez zsynchronizowanie działania sygnałów świetlnych w taki sposób, aby pojazd samochodowy, poruszający sie z określoną z góry prędkością na całej długości trasy, na każdym skrzyżowaniu natrafiał na sygnał zielony, średnia prędkość ruchu samochodów osobowych powinna w tym przypadku wynosić około 30 km/godz. Przepustowość skrzyżowania można znacznie zwiększyć wprowadzając ruch trójstrumieniowy, dopuszczalny na ulicach o szerokości co najmniej 12 m.
Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa przechodniów na skrzyżowaniach jest odpowiedni czas trwania żółtego sygnału, który powinien umożliwiać bezpieczne dojście do wysepki na środku jezdni lub do chodnika.
Możliwość skręcania pojazdów na skrzyżowaniach w prawo przy czerwonym sygnale stwarza poważne niebezpieczeństwo dla przechodniów, wykorzystujących w tym samym czasie sygnał zielony w celu przejścia przez jezdnię w kierunku poprzecznym. Również skręcanie pojazdów zarówno w prawo, ak i w lewo przy zielonym sygnale stanowi niebezpieczeństwo dla przechodzących w tym czasie przez jezdnię.
Wymijanie i wyprzedzanie w ruchu miejskim powinno odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przechodnia należy mijał zawsze z tyłu. Tramwaje trzeba wyprzedzać zasadniczo z prawej strony (w przypadku, kiedy szyny położone są blisko krawężnika — można wyprzedzać z lewej strony z tym, że na jezdniach dwukierunkowych nie wolno wyjechać na lewą połowę jezdni). Podczas wyprzedzania tramwaju, autobusu lub trolejbusu na przystankach należy jechać wolno i zwracać uwagę na zachowanie się przechodniów. Jeżeli na jezdni nie ma wysepki dla pasażerów — nie wolno wyprzedzać tramwaju stojącego na przystanku

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe