Wiadomości ogólne

Silnik jest to maszyna, która zamienia energie dostarczaną do niej z zewnątrz na pracę mechaniczna. Zależnie od postaci energii zamienianej na pracę rozróżnia się silniki cieplne, elektryczne, wodne i inne.
Silnik cieplny wykonuje pracę mechaniczną kosztem energii cieplnej wywiązywanej podczas spalania paliwa, wykorzystywanego do zasilania danego silnika. Paliwo spalać sie może poza silnikiem lub w jego wnętrzu. Zależnie od miejsca spalania paliwa rozróżnia się silniki cieplne o spalaniu zewnętrznym i wewnętrznym.
Silnik o spalaniu zewnętrznym współpracuje z odpowiednia instalacją zasilającą, która doprowadza do jego wnętrza nagrzany czynnik roboczy pod odpowiednim ciśnieniem. Do tej kategorii silników należa np. tłokowe lub turbinowe silniki parowe, zasilane parą wodną, wytwarzaną w kotłach parowych. [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Silnik spalinowy jest to cieplny silnik o spalaniu wewnętrznym — czyli zasilany paliwem spalającym sie w jego wnetrzu. Silniki takie dzielą się na tłokowe, turbinowe i odrzutowe. Wśród silników tłokowych jako odrębną grupę można wyróżniać silniki obrotowe (np. WANKEL).
Do napędu samochodów stosowane są prawie wyłącznie spalinowe silniki tłokowe i niekiedy turbinowe, zwane turbospalinowymi.
Zależnie od sposobu zapalania mieszanki (czyli zapłonu) wśród silników spalinowych rozróżnia się ogólnie:
silniki o zapłonie przymusowym (z reguły iskrowym — Zł) zasilane przeważnie paliwem lekkim, np. benzyną lub gazem,
— silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) — wysokoprężne zasilane najczęściej paliwem ciężkim, np. olejem napędowym.
Sposób pracy tłokowego silnika spalinowego sprowadza się do wykorzystywania ciśnienia produktów spalania paliwa do wykonywania pracy użytecznej. Podczas spalania paliwa w cylindrze wywiązują się duże ilości ciepła oraz tworzą się gazowe produkty spalania, zwane spalinami. Powoduje to gwałtowny wzrost ciśnienia uprzednio sprężonego w cylindrze oraz przymusowe przemieszczanie tłoka pod naporem spalin 0 wysokim ciśnieniu. Tłok wykonuje wówczas ruch posuwisty, który za pomocą korbowodu zamieniany jest na ruch obrotowy wału korbowego.
Cel spalania paliwa. Gdyby za pomocą tłoka sprężyć w cylindrze powietrze wkładając pracę z zewnątrz, powietrze to rozprężając się wykonałoby pracę mniejszą od włożonej o wielkość strat cieplnych i strat na tarcie tłoka w cylindrze. Celem uzyskania podczas rozprężania powietrza pracy większej niż włożona w trakcie sprężania, zwiększa się jego ciśnienie przez spalenie dawki paliwa wprowadzonej do wnętrza cylindra. Uzyskane w ten sposób spaliny o wysokim Ciśnieniu działając na denko tłoka zapewniaja wykonanie pracy znacznie większej niż włożona na sprężanie powietrza.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe