Wlasciwe ustalenie szybkosci podstawowej, bedacej podstawa obliczenia wszystkich elementów projektu drogowego, jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym


Właściwe ustalenie szybkości podstawowej, będącej podstawą obliczenia wszystkich elementów projektu drogowego, jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Zadanie to powinno być rozwiązane z jednoczesnym uwzględnieniem oszczędności na budowie i zapewnieniem dostatecznie wysokich wskaźników eksploatacyjnych. Wskaźniki eksploatacyjne powinny być zapewnione na pewien okres lat, co należy powiązać z perspektywą rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i ze wzrostem przewozów na danej drodze. Pomimo istnienia możliwości technicznych zwiększenia szybkości ruchu na drogach, co zostało poparte doświadczeniami (rekordowe szybkości samochodów), szybkości podstawowe podawane w literaturze technicznej, w przeciągu ostatnich 10 – 15 lat nie zmieniły się. Należy to tłumaczyć w sposób następujący: 1) praktycznie nie ma możliwości zapewnienia na drodze ciągłego ruchu samochodów z jednakową szybkością, zbliżoną do szybkości podstawowej nie jest to możliwe, dlate go, że w ruchu biorą udział samochody różnych typów jak również samochody osobowe i ciężarowe w szeregu poruszających się pojazdów obecność pojazdu poruszającego się z szybkością mniejszą niż inne wpływa na zmniejszenie szybkości wszystkich pojazdów [więcej w: koszty wydziałowe, bmw inchcape otomoto, raiffeisen poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty wydziałowe raiffeisen poleasingowe