Określanie siły napędowej.

Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmienność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a wiec wynika z jego charakterystyki.[przypisy: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Siła napędowa zmienia się w zależności od prędkości ruchu samochodu, podobnie jak zmienia sie moment obrotowy w zależności Od prędkości obrotowej wału korbowego. Dla każdej prędkości ruchu samochodu siła napędowa jest dokładnie określona.
Omówiony stan równowagi jest chwilowy, ponieważ pojazd porusza się ruchem przyspieszonym, wskutek czego prędkość samochodu wzrasta, a siła Własności ruchowe samochodu najdogodniej wyznacza się metodą wykreślną. W tym celu nanosi się na wspólny wykres poszczególne człony równania bilansu, a więc krzywą siły napędowej i krzywą sumy oporów ruchu w funkcji szybkości jazdy. Graficzna postać równania spełnia warunek bilansu sił działających na samochód równowagi określony równaniem bilansu w punkcie S (przecięcia krzywej siły napędowej PR z krzywą oporów chu Po), rzędna punktu S jest wspolna dla obu tych krzywych. Z wykresu odczytać można od razu prędkość ruchu pojazdu, którą przedstawia odcięta punktu S, wynoszącą Vs [km/godzl. Równanie bilansu lub jego postać graficzna przedstawia najogólniejszy przypadek, jaki zaistnieć może podczas ruchu pojazdu, ponieważ uwzględnia się tu jazdę po drodze o dowolnej nawierzchni (PD, o dowolnym wzniesieniu (Pu,), ruchem przyspieszonym (Pb) przy dowolnym obciążeniu silnika.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe