Wpływ wskaźników ekonomiczno-eksploatacyjnych na koszty własne

Ze względu na zależność wskaźników kosztowych od wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych konieczne jest:
— badanie kosztów zależnych od przebiegu i niezależnych od przebiegu,
— badanie wydajności na wozogodzine i wozokilometr oraz jej wpływu na koszty,
— koszt przebiegu na 1 wozokilometr, koszt czasu pracy (niezależny od przebiegu) na 1 wozogodzinę, wydajność w tonokilometrach (lub pasażerokilometrach) na 1 wozokilometr, [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
— wydajność w tonokilometrach (lub pasażerokilometrach) na 1 wozogodzine. Wynika z tego, że koszt 1 tonokilometra (pasażerokilometra) jest sumą dwu składników, z których:
— pierwszy jest wprost proporcjonalny do kosztu jednostkowego przebiegu, a odwrotnie proporcjonalny do wydajności na 1 wozokilometr,
— drugi jest wprost proporcjonalny do kosztu jednostkowego czasu pracy, a odwrotnie proporcjonalny do wydajności na 1 wozogodzinę.
Koszt pracy przewozowej (lub przewozu) jest tym mniejszy, im mniejsze sa koszty jednostkowe przebiegu i czasu pracy na 1 wozogodzine oraz im większa jest wydajność na 1 wozogodzinę i 1 wozokilometr.
Analiza wysokości kosztów zależnych od przebiegu odnosi się do 1 wozokilometra. Na wzrost lub obniżke kosztów zależnych od przebiegu mają wpływ czynniki podane w tablicy zamieszczonej obok, u góry.
Analiza wysokości kosztów niezależnych od przebiegu (kosztów czasu pracy) dotyczy 1 wozogodziny pracy taboru.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe