Wskaźnik dynamiczny

Tak ujęta zależność pozwala na sporządzenie uniwersalnego wykresu wskaźnika dynamicznego zestawianego z uniwersalną charakterystyką silnika. Obszar zawarty między tymi krzywymi na wykresie wskaźnika dynamicznego jest zbiorem punktów obrazujących stan ruchu samochodu, zaś obszar zawarty pomiędzy krzywa pe (lub Ms) i osią odciętych na wykresie charakterystyki silnika jest zbiorem punktów obrazujących stan pracy (obciążenia) silnika.
Rozszerzenie wykresu wskaźnika dynamicznego o obszar wartości ujemnych pozwala między innymi na określenie skuteczności hamowania silnikiem, kiedy pojazd dzięki swej bezwładności napędza silnik.
Każdorazowe obliczanie zużycia paliwa w danych warunkach drogowych jest uciążliwe. Toteż w celu umożliwienia szybkiej oceny zużycia paliwa przez silnik samochodu postępuje sie odwrotnie: nanosi się mianowicie na wykres charakterystyki dynamicznej krzywe zużycia paliwa dla każdego biegu.
Ponieważ z pomiarów podczas hamowania silnika otrzymuje sie wartości godzinowego zużycia paliwa, zatem sporządza się drugiego rodzaju uniwersalną charakterystykę silnika, zawierającą krzywe godzinowego zużycia paliwa: Gh = const.
Na uniwersalną charakterystykę nanosi się zgodnie z równaniem krzywe zmian peo przy różnych współczynnikach oporów drogi Wu, Wg, tlą. . . [podobne: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Jeżeli wykres charakterystyki silnika uzupełnić dodatkowo podziałką szybkości jazdy na danym biegu, to łatwo można przeniesć z wykresu silnika na wykres charakterystyki dynamicznej siatkę krzywych, przy czym krzywe stałego godzinowego zużycia paliwa Gh = const przechodzą kolejno przez punkty przecięcia krzywych: Pe = F (V) zy Gh = const z krzywymi pc = (V) przy V const.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe