Wskaźnik dynamiczny

Charakterystyka przyspieszeń samochodu. Podczas rozpędzania samochodu szybkość jazdy wzrasta, a dzięki zwiększaniu dopływu mieszanki do cylindrów silnika, nastepuje naruszenie jego równowagi cieplnej, czemu towarzyszy chwilowy spadek mocy silnika (część ciepła zostaje zużyta na podniesienie średnich temperatur ścianek cylindra, mieszanka ma chwilowo niezbyt właściwy skład itp.). Spadek mocy silnika w tym okresie sięga 2. . .500 co powoduje proporcjonalne w przybliżeniu zmniejszenie sie wskaźnika dynamicznego. [hasła pokrewne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Korzystając z podanego równania można obliczyć z charakterystyki dynamicznej przyspieszenie samochodu.
Znacznie wygodniejsza do oceny przyspieszeń samochodu jest wykreślnie sporządzona charakterystyka przyspieszeń samochodu. Wykres składa się z czterech osi.
Pierwsza ćwiartka zawiera wykres wskaźnika dynamicznego ; druga — proste równoległe (biegnące pod kątem 450 do osi rzędnych) dla różnych współczynników oporów drogi ; trzecia — proste dla różnych współczynników mas wirujacych, a czwarta zawiera poszukiwane krzywe wartości stosunku alg w funkcji V.
Graficzną charakterystykę przyspieszeń sporządza się następująco. Z wybranej odciętej V odpowiadającej prędkości ruchu V prowadzi się linię AB do przecięcia z krzywą D, z punktu B — linię BC do przecięcia z prostą o wybranym współczynniku oporu drogi, następnie linię CD — do przecięcia z prostą o określonym współczynniku mas wirujących oraz z punktu D — linię równoległą do osi poziomej

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski