Wskaźniki określające dobową wydajność transportu

Mnożac wskaźniki określające godzinną wydajność transportu przez dobowy czas pracy otrzymuje się wskaźniki określające:
— dobowy przebieg (km na dobę) Ve • Td,
— dobowy przebieg ładowny (km ładownych na dobę)

— liczbe jazd ładownych Wz • Td,
— dobową wydajność przewozu (T na dobę) W Q • Td,
— dobową wydajność pracy przewozowej (Tkm na dobę)
Wskaźniki określające dobowa wydajność transportu są zależne od długości odcinka pracy.
Wskaźniki określające wydajność transportu w dowolnym czasie posiadania taboru.
Množac liczbę wozodni posiadania taboru (Di) przez współczynnik wykorzystania taboru A otrzymuje się liczbę dni pracy (De) w okresie posiadania taboru. Mnożąc z kolei liczbę dni pracy przez średni dobowy czas pracy otrzymuje się liczbę godzin pracy taboru w okresie jego posiadania. Jeśli pomnoży się godzinne wskaźniki złożone przez zatrudnienie taboru, to otrzyma się tego samego rodzaju wskaźniki odniesione do okresu posiadania taboru. Jeśli tym okresem jest np. rok, to:
— liczbę dni pracy oblicza się ze wzoru: De A • Di,
— roczny przebieg oblicza się ze wzoru: K Ve Te,
— roczną liczbę jazd ładownych oblicza się ze wzoru: Z = Iľz• Te,
— roczną wydajność pracy przewozowej oblicza się ze
wzoru: P IVp • Te
— roczna wydajność przewozu oblicza się ze wzoru: Q = IVQ • Te. [patrz też: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Syntetyczne wskaźniki eksploatacyjne Są to takie wskaźniki złożone, które zawierają wszystkie bez wyjątku wskaźniki zasadnicze. Wskaźnikiem tego rodzaju jest np. wskaźnik wydajności transportu (P) lub (Q) odniesiony do dowolnego czasu posiadania taboru. Jeśli obejmuje on roczną wydajność przewozową, którą podzieli się przez liczbę dni posiadania, to otrzymany wskaźnik przedstawia średnią wydajność pracy przewozowej odniesioną do jednego dnia posiadania. Również przez podzielenie rocznej wydajności przewozu przez liczbę dni posiadania otrzymuje się wskaźnik syntetyczny, wskazujący na liczbę ton naładowanych przypadających na jeden dzień posiadania pojazdu. Przy zmianie odcinka pracy wskaźniki syntetyczne ulegają zmianie. Dalszym wskaźnikiem syntetycznym jest praca przewozowa odniesiona do jednego kilometra przebiegu ogólnego. Wskaźnik ten jest niezależny od odcinka pracy.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór