Wskaźniki zasadnicze

Wskaźniki określające wydajność transportu w jednej godzinie pracy pojazdu.
Ładowność (q) samochodu ciężarowego lub przyczepy największy ciężar, jaki może być naładowany na powierzchnie ładunkowa. Określa ją konstruktor pojazdu. Ładowność podawana jest w tonach lub kilogramach.
Średnia ładowność jednostki taborowej — jest to ładowność taboru (suma ładowności poszczególnych samochodów ciężarowych i przyczep) podzielona przez liczbę pojazdów silnikowych.
Odcinek pracy (L) — jest to średnia odległość przebiegu wykonanego podczas jednej jazdy ładownej. Odległość przewozu (LQ) — czyli odległość przewozu 1 tony oblicza sie stosując wzór P/Q.
Szybkość techniczna (Vt) — jest to stosunek przebiegu wykonanego w czasie jazdy do czasu trwania tej jazdy. Czynnikami decydującymi o szybkości technicznej są: umiejętność jazdy, wskaźniki techniczne drogi, warunki ruchu na drodze, własności trakcyjne pojazdu i jego stan techniczny, warunki atmosferyczne. [hasła pokrewne: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Szybkość ekonomiczna (Ve) — jest to szybkość, przy której samochód zużywa najmniej paliwa, ogumienia i innych części składowych, a zatem osiąga długie przebiegi międzynaprawcze.
Szybkość komunikacyjna (Vk) — jest to stosunek miedzy przebiegiem podczas kursu (przejazdu między dworna przystankami końcowymi) a czasem trwania tego kursu wraz z czasem postojów na przystankach.
Czas postojów ładunkowych (Tnw) — jest to czas zużyty na wykonanie czynności ładunkowych. Może się on odnosić do naładunku i wyładunku jednego pojazdu określonej ładowności lub do jednej tony ładowności tego pojazdu, Długość czasu postojów ładunkowych zależy od rodzaju ładunku i opakowania, ciężaru jednostek ładunku, organizacji pracy, stopnia mechanizacji pracy, stopnia przystosowania pojazdu do czynności ładunkowych i liczby pracowników zatrudnionych w czasie przeładunku, Współczynnik wykorzystania ładowności (C — statyczny) jest to stosunek przewożonego ładunku do nominalnej ładowności pojazdu. Stopień wykorzystania ładowności zależy Od typu i wymiarów nadwozia, jego ładowności i pojemności, rodzaju, opakowania i sposobu ułożenia ładunku, metod organizowania przewozu, ilości zgłoszonych do przewozu ładunków, charakteru potoku ładunkowego oraz od warunków klimatycznych i drogowych.
Współczynnik wykorzystania przebiegu (B) — jest to stosunek wozokilometrów przebytych z ładunkiem do ogólnej liczby przebytych kilometrów. Współczynnik ten wskazuje straty spowodowane przebiegami nieprodukcyjnymi — zerowymi, tj. miedzy zajezdnia a miejscem zaczęcia lub skończenia pracy, lub pustymi, czyli powrotnymi bez ładunku. Współczynnik wykorzystania taboru ustala się na podstawie analizy wskaźnika pomocniczego, jakim jest współczynnik gotowości technicznej (At).
Współczynnik gotowości technicznej (At) — jest to stosunek liczby pojazdów sprawnych technicznie i nadających się do wykonywania pracy przewozowej do inwentarzowej liczby pojazdów (DgdDi).
Dobowy czas pracy (Td) — jest to liczba godzin pracy w ciągu jednej doby. Wskaźnik ten zależy od odległości przewozu, organizacji pracy oraz zapotrzebowania.
Wskaźnik wykorzystania dnia pracy pojazdu (F) — jest to stosunek czasu jazdy do dobowego czasu pracy (Tj/Td), czyli stopień wykorzystania dobowego czasu pracy pojazdu na efektywną jazdę. Różnica, między czasem pracy a efektywnym czasem jazdy, wynika ze strat powstających w procesie transportowym wskutek naładunku i wyładunku oraz wskutek czekania na ładunek lub pracę.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór