Współczynnik przyczepności

Im współczynnik przyczepności jest mniejszy, tym mniejsza jest dopuszczalna siła hamowania. Dopuszczalne siły hamowania w zależności od opóźnienia hamowania (a h), przy rozmaitych współczynnikach przyczepności (P) ujmuje sie w oddzielnych wykresach, dla kół przedniej osi oraz dla kół tylnej osi. Każdy z wykresów składa się ze zbioru prostych, z których każda określa zależność pomiedzy dopuszczalną siła hamowania a opóźnieniem hamowania przy innym współczynniku przyczepności. Znając opóźnienie hamowania oraz współczynniki przyczepności z tego rodzaju wykresów można wprost wyznaczac graniczne siły hamowania, wskutek działania których kola jezdne nie ulegają jeszcze zablokowaniu.
Działanie hamulców samochodu. Charakterystykę działania mechanizmów hamulcowych kół jezdnych samochodu dobiera się przeważnie w taki sposób, że stosunek sił hamujących, uzyskiwanych na kolach przedniej osi i na kolach tylnej osi, jest stały.
Wykres hamowania sporządza sie przez naniesienie na wspólny wykres o współrzędnych siła opóźnienie hamowania:
— prostych charakteryzujących największe dopuszczalne siły hamowania dla różnych współczynników przyczepności,
— prostej określającej siłę hamowania osi samochodu w wyniku działania układu hamulcowego.
Wykres hamowania pozwala na odczytywanie wprost największego opóźnienia hamowania w danych warunkach drogowych (jeżeli znany jest współczynnik przyczepności g). [hasła pokrewne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Punkt A przecięcia prostej siły hamowania Phi (wywołanej działaniem hamulców na kola osi przedniej) z prostą dopuszczalnej siły hamowania Plnmar (z uwagi na przyczepność) wyznacza największe opóźnienie hamowania aA, możliwe do uzyskania podczas jazdy po nawierzchni o współczynniku przyczepności. Opóźnienie a A występuje wskutek działania siły hamującej Ph (wywołanej przez hamulce kół osi przedniej), która jest równa dopuszczalnej sile hamowania Phłmax, czyli Plnmax — PhA.
Jeżeli chwilowe opóźnienie a jest mniejsze niż wyznaczone opóźnienie a A (siła P hl jest mniejsza niż siła P hl max , kola nie ulegają zablokowaniu. Natomiast w razie opóźnienia a (większego niż aA) siła Phl jest większa niż dopuszczalna siła P hl max, a więc warunek bezpieczeństwa nie jest spełniony i zablokowane koła ślizgać się beda po powierzchni drogi. Podobnie wyznacza się największe opóźnienie hamowania IZB, możliwe do uzyskania na tylnej osi przy tym samym współczynniku przyczepności jak dla osi przedniej. Największe możliwe do uzyskania opóźnienie samochodu odpowiada określona na wykresie punktem D, wynosi Phi) — PhBmax > Phi + PhC).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski