Teoretyczny albo idealny obieg pracy silnika

Teoretyczny albo idealny obieg pracy silnika jest to uproszczony schemat obiegu termodynamicznego, uwzgledniający tylko straty wynikające z drugiej zasady termodynamiki
Przy rozpatrywaniu teoretycznych obiegów przyjmuje się następujące założenia:
— podczas obiegu przemianom podlega stała ilość gazu doskonałego, o stałym składzie chemicznym i stałym cieple właściwym (obieg zamknięty),
— procesy sprężania i rozprężania przebiegają adiabatycznie, tzn. bez wymiany ciepła, ciepło jest dostarczane do gazu przez podgrzewanie izochoryczne albo izobaryczne.
Obiegi teoretyczne silników spalinowych służą do określania możliwości zamiany ciepła na pracę mechaniczna, tzn. do porównania ekonomiczności różnych założeń w celu ustalania kierunków dalszego doskonalenia silników spalinowych.
Ze względu na sposób doprowadzania ciepła rozróżnia się obiegi :
— z izochorycznym doprowadzaniem ciepła (V — const) obieg OTTO (lub Beau de Rochas),
— z izobarycznym doprowadzaniem ciepła (p = const) obieg DIESEL,
— z mieszanym doprowadzaniem ciepła (V = const i p — const) — obieg SABATHE.
W tłokowych silnikach spalinowych ciepło jest odprowadzane w warunkach zbliżonych do przemiany izochorycznej.
Sprawność cieplna obiegu teoretycznego jest to stosunek ilości ciepła zamienionego na pracę użyteczną do ilości ciepła doprowadzonego do obiegu gdzie [hasła pokrewne: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ] Q — ilość ciepła doprowadzonego do obiegu.

Obieg OTTO składa z dwóch przemian adiabatycznych i dwóch przemian izochorycznych;
Sprawność obiegu OTTO zależy więc tylko od stopnia sprężania i wykładnika adiabaty (zwiększa się
ze wzrostem tych wielkości , lecz nie zależy od ilości doprowadzonego ciepła lub pracy obiegu. Obieg DIESEL składa się z dwóch przemian adiabatycznych oraz z izobarycznej i izochorycznej: sprężanie i rozprężanie gazu oraz odprowadzanie ciepła Q2 odbywa się identycznie jak w obiegu OTTO; różnica w stosunku do obiegu OTTO polega na izobarycznym doprowadzaniu ciepła Q.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe