Wymagania przepisów prawnych

Wymagania techniczne, które powinny spełniać pojazdy samochodowe oraz przyczepy (i pociągi drogowe) dopuszczone do ruchu na drogach publicznych w Polsce, określone są rozporządzeniem Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1. października 1962 r, w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z dnia 30 listopada 1962 r. Nr 61, poz. 295).
Ogólne wymagania techniczne. Dopuszczone do ruchu po drogach publicznych pojazdy samochodowe i przyczepy powinny odpowiadać następującym warunkom:
— nie powinny zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, nadmiernie niszczyć drogi, dotkliwie zakłócać spokoju publicznego i wydzielać nadmiernych ilości dymu, — powinny być tak zbudowane, aby pole widzenia kierowcy było wystarczające do bezpiecznego prowadzenia pojazdL1,
— powinny mieć urządzenia do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlania drogi tak rozmieszczone, aby kierowca mógł łatwo i pewnie posługiwać się nimi bez odrywania swej uwagi od sytuacji na jezdni, [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
— powinny mieć określone wymiary maksymalne ; szerokość ich nie powinna przekraczać 2,5 m, wysokość 3,8 m (wysokość przyczep campingowych — 3 m), a całkowita ich długość nie powinna przekraczać: pojazdu dwuosiowego, z wyjątkiem autobusów — 10 m, a pojazdu wieloosiowego — II m, autobusu niezależnie od liczby osi — 11 m, a . autobusów używanych wyłącznie w granicach miasta — 12 m, pojazdu członowego — 14 m, pojazdu samochodowego z jedna przyczepa i autobusu przegubowego — 18m, pociągu drogowego (zespołu pojazdów) — 22 m, a liczba złączonych pojazdów nie powinna przekraczać trzech, dopuszczalny ciężar całkowity pojazdu nie powinien przekraczać :
pojazdu dwuosiowego, z wyjątkiem autobusów — 14 ton, autobusu dwuosiowego — 16 ton, pojazdu wieloosiowego — 21 ton, pojazdu członowego — 30 ton,
— nacisk jednej osi nie powinien przekraczać 8 ton, przy rozstawie osi nie mniejszym niż 3 m; nacisk dwóch sąsiednich osi, których rozstaw zawiera sie w granicach 1 . ..2 m, nie powinien przekraczać 14,5 ton.
Pojazd o większych niż podane wymiarach, ciężarze lub nacisku osi może korzystać z dróg publicznych tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia odpowiedniego wydziału komunikacji.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe