Wymiary charakteryzujące swobodę ruchu samochodu w terenie

Zdolność pojazdu do poruszania się po bezdrożach zależy od uksztaltowania dolnej części podwozia (czyli od jej obrysu podłużnego i poprzecznego) oraz od wysokości wystających części podwozia nad nawierzchnią drogi. Dn wymiarów określających własności terenowe pojazdu zalicza się: prześwit poprzeczny (m m) — mierzona Od płaszczyzny jezdni wysokość odcinka koła, którego obwód przechodzi przez teoretyczne punkty styku kół o najmniejszym rozstawie z płaszczyzną jezdni w obrysie poprzecznym pojazdu obciążonego i jest styczny do dolnej części obrysu pojazdu, z uwzględnieniem wsporników itp. (rys. 24-35 oraz 24-36), [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
— prześwit podłużny (mm) — mierzona Od płaszczyzny jezdni wysokość odcinka kola, którego obwód przechodzi przez teoretyczne punkty styku kół z płaszczyzną jezdni w obrysie podłużnym pojazdu obciążonego i jest styczny do obrysu pojazdu, z uwzględnieniem wsporników itp. (rys. 24-37),
— kąt natarcia (0) — kat miedzy płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół przednich oraz do obrysu przedniej części pmazdu obciążonego, z uwzględnieniem haków hołowniczych, tablicy rejestracyjnej itp. (rys. 24-38),
— kąt zejścia (0) — kąt między płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół tylnych oraz do obrysu tylnej części pojazdu obciążonego, z uwzględnieniem haków holowniczych, tablicy rejestracyjnej itp. (rys. 24-39).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe