Wymiary charakteryzujące ustawienie kół i zwrotność pojazdu

Do podstawowych wymiarów charakteryzujących ustawienie kół przednich i tylnych pojazdu samochodowego oraz jego zwrotność zalicza się:
— zbieżność kół (mm) — różnica (A — B) między odległościami obręczy kół przednich pojazdu obciążonego, mierzona z tyłu i przodu obrzeży obręczy, w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny jezdni i przechodzącej przez środki kół ustawionych symetrycznie do osi podłużnej pojazdu,
pochylenie kola (0) kąt między płaszczyzną kola a prostą prostopadłą do płaszczyzny jezdni, mierzony kiedy koła jezdne są ustawione symetrycznie do osi podłużnej pojazdu obciążonego,
— pochylenie sworznia zwrotnicy (0) — kąt miedzy osią sworznia zwrotnicy a przecinającą się z nią prostą prostopadłą do powierzchni jezdni, mierzony w rzucie na płaszczyznę obrysu poprzecznego pojazdu obciążonego,
wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (0) — kat miedzy osią sworznia zwrotnicy a przecinającą sie z nią prostą, prostopadłą do powierzchni jezdni, mierzony w rzucie na płaszczyznę obrysu podłużnego pojazdu obciążonego; kąt wyprzedzenia jest dodatni, jeżeli punkt przecięcia osi sworznia zwrotnicy z płaszczyzną jezdni znajduje się przed teoretycznym punktem styku kola z jezdnia; w przeciwnym przypadku kąt wyprzedzenia jest ujemny, promień zataczania (mm) — odległość miedzy punktem przecięcia się osi sworznia zwrotnicy z płaszczyzną jezdni a teoretycznym punktem styku koła z płaszczyzną jezdni, mierzona kiedy koła są ustawione symetrycznie do osi podłużnej pojazdu obciążonego,
najmniejszy promień skrętu (mm) — promień łuku, który w razie największego skręcenia kół zatacza podczas zakręcania teoretyczny punkt styku zewnętrznego koła przedniego z płaszczyzną jezdni pojazdu obciążonego,
najmniejszy zewnętrzny promień zawracania (mm) promień łuku, który zatacza najbardziej na zewnątrz leżący punkt pojazdu w razie największego skręcenia kół kierowanych, [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
— najmniejszy wewnętrzny promień zawracania (mm) jest to promień łuku, który zatacza najbardziej od wewnątrz wystający punkt pojazdu w razie największego skręcenia kol kierowanych, najmniejsza szerokość skrętu (mm) najmniejsza odległość miedzy dwoma parami równo oddalonych i równo odległych płaszczyzn pionowych, między którymi pojazd obciążony może skręcić 0 900.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe