Wymiary charakteryzujące wielkość pojazdu

Sporządzając wykresy dla każdego przełożenia otrzymuje się pełną charakterystykę dynamiczną uzupełnioną krzywymi stałego godzinowego zużycia paliwa na wszystkich biegach. Ponieważ przyjęto ogólnie oceniać zużycie paliwa w litrach na 100 km, zatem otrzymane wyniki przelicza się wyznaczając krzywe stałego zużycia: QI const.
Punkty krzywej stałego zużycia w litrach na 100 km są określone odciętymi obliczanymi z przekształconej zależności: V = 100 Gh/7 • Q oraz leżą na Odpowiedniej krzywej Gh — const.
Mając do analizy zużycia paliwa przez samochód tylko charakterystykę zewnętrzną silnika z krzywymi mocy, momentu i jednostkowego zużycia paliwa, po sporządzeniu uniwersalnej charakterystyki zawierającej krzywe stałej mocy i stałego jednostkowego zużycia paliwa, trzeba wyznaczyć krzywe stałego godzinowego zużycia, obliczając położenie punktów.
Obrys samochodu jest to graniczna linia konturowa zarysu rzutu sylwetki samochodu na określoną płaszczyznę. Rozróżnia się Obrys rzutu sylwetki pojazdu: — na płaszczyznę poziomą (obrys poziomy),
— na płaszczyznę pionową, równoległą do podłużnej osi pojazdu,
— na płaszczyznę pionową, prostopadłą do podłużnej osi pojazdu.
Obrys pojazdu charakteryzują następujące wymiary główne:
— długość pojazdu (mm) — odległość w rzucie poziomym miedzy skrajnymi punktami podłużnego obrysu pojazdu obciążonego, z uwzględnieniem haków holowniczych, tablic rejestracyjnych itp. Obrys samochodu, szerokość pojazdu — odległość w rzucie poziomym miedzy skrajnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu, z uwzględnieniem kierunkowskazów, lusterek itp., [podobne: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ] wysokość pojazdu (mm) — odległość między płaszczyzną jezdni i równoległą do niej płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu nieobciążonego, wymiary przelotów pod mostami, wiaduktami itp., dwupoziomowe skrzyżowania dróg, szerokość oraz krzywizny zakrętów dróg o nawierzchni ulepszonej. ograniczenia te odnoszą się w zasadzie tylko do samochodów ciężarowych i autobusów, jako największych, gdy chodzi o wymiary główne.
Maksymalne wymiary obrysu samochodu mieszczą się zwykle w następujących granicach :
— długość — samochodów osobowych na ogół nie przekracza 6000 mm, a ciężarowych 8600 mm; wyjątek stanowią autobusy, których długość przekracza często 10 m, — szerokość — samochodów osobowych nie przekracza na ogół 2000 mm, a samochodów ciężarowych i autobusowych 2500 mm, wysokość — samochodów osobowych nie przekracza na ogół 2000 mm, a samochodów ciężarowych i autobusów 2500 mm.
Obrys poprzeczny samochodu ciężarowego o nadwoziu otwartym zależy często od wysokości załadowania przewożonym ładunkiem. Ze względu na najmniejsze wymiary przelotów na dwupoziomowych skrzyżowaniach dróg, wysokość załadowania nie powinna przekraczać 3500 mm.
Wyjątkowo, kiedy wysokość przelotu pod mostem lub wiaduktem jest mniejsza niż 3500 mm umieszcza sie specjalny znak drogowy, określający maksymalną dopuszczalną wysokość pojazdu. To samo dotyczy miejscowego przewężenia drogi, np. w razie układania nawierzchni, przebudowy mostu itp.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe