Wyposażenie autobusów

Ponadto każdy autobus powinien być wyposażony w dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie najbliżej silnika, a druga wewnątrz autobusu w miejscu łatwo dostępnym; autobus o długości mniejszej niż 6 m może być wyposażony w jedną gaśnicę, — apteczkę doraźnej pomocy,
— elektryczne oświetlenie wnętrza,
— urządzenia służące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeżeli znajduje się on w oddzielnym pomieszczeniu
— napisy na zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi, określające liczbę miejsc siedzących i stojących, zewnętrzny napis u góry z przodu nadwozia, w nocy oświetlony, wskazujący nazwy krańcowych miejscowości obsługiwanej trasy,
— komplet narzędzi oraz części zamiennych, koniecznych do przeprowadzania doraźnych napraw w drodze,
— co najmniej jedno ogumione koło zapasowe, urządzenie do ogrzewania wnętrza; zabrania się wykorzystywania do tego celu gazów spalinowych, zasłony (story) w oknach. [więcej w: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]

Trzy ostatnie wymagania nie dotyczą autobusów przeznaczonych wyłącznie do komunikacji miejskiej lub do przewozów niezarobkowych.
Dodatkowe wymagania odnośnie taksówek i dorożek samochodowych. Obok wymagań podstawowych taksówka lub dorożka samochodowa powinna zapewniać dostateczną wygodę i higieniczne warunki w czasie jazdy oraz byt wyposażona w:
— dwoje drzwi z każdej strony (obowiązuje od 1, stycznia
1965 r.),
— co najmniej dwa Wygodne miejsca dla pasażerów,
— pomieszczenie na bagaż lub bagażnik na dachu,
— jedno zapasowe koło ogumione,
— gaśnicę (obowiązuje od l. stycznia 1965 r.), — komplet narzędzi oraz części zamiennych, koniecznych do przeprowadzania doraźnych napraw w drodze.
Ponadto każda taksówka lub dorożka samochodowa powinna mieć namalowany numer na zewnątrz drzwi z obu stron oraz powinna byt wyraźnie oznaczona jako samochód przeznaczony do publicznego przewozu osób.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe