Wyposażenie samochodu – c.d.3

Tabliczka znamionowa, metalowa umieszczona w dostepnym miejscu i podająca markę fabryczną, rok produkcji, ciężar własny pojazdu, ładowność (dla ciągnika rolniczego ciężar wyposażenia) lub liczbę miejsc w pojeździe, numery fabryczne silnika i podwozia lub silnika i nadwozia samonośnego.

Narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania drobnych napraw w drodze.
Autobusy lub samochód ciężarowy nie przeznaczony do przewozów i publicznych powinien mieć z prawej strony napis 0 wymiarach przynajmniej 18 x 24 cm, zawierający nazwę i adres firmy lub Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela. Państwowe autobusy i samochody ciężarowe powinny bye oznaczone jednolicie i napisy na nich powinny określać dział administracji państwowej, do którego pojazd należy.
Każdy pojazd przeznaczony do przewozów publicznych powinien być zaopatrzony z obu stron nadwozia w napis zawierający nazwę przedsiębiorstwa lub nazwisko właściciela. Umieszczenie skrótu lub specjalnego godła przez przedsiebiorstwo jest dozwolone tylko za zgodą właściwego prezydium WRN. Ponadto samochody ciężarowe powinny być zaopatrzone w napisy na obu stronach skrzyni, określające dozwolony zasięg przewozów. Nie dotyczy to samochodów należących do Państwowej Komunikacji Samochodowej, które nie są ograniczone obszarem przewozu. Litery napisów powinny mieć co najmniej 8 cm wysokości i 1 cm grubości. [więcej w: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Dodatkowe wymagania Odnośnie autobusów. Obok wyżej wymienionych, autobus powinien spełniać następujące warunki dodatkowe :
— zapewniać dostateczną wygodę pasażerom i higieniczne warunki podróżowania,
— liczba miejsc powinna być taka, aby nie została przekroczona dopuszczalna ładowność autobusu, wysokość wnętrza powinna wynosić co najmniej 1,80 cm (oraz 1,5 111 nad miejscami siedzącymi),
— szerokości i głębokości siedzeń dla pasażerów powinny wynosić co najmniej po 45 cm ; wysokość oparcia nie powinna być mniejsza niż 60 cm, a szerokość — niż 45 cm; odległości między siedzeniami, ustawionymi w jednym kierunku, powinny wynosić co najmniej po 25 cm (w przypadku braku wolnego miejsca pod siedzeniami — przynajmniej 45 cm), a miedzy siedzeniami naprzeciwległymi co najmnłej 50 cm,
— przejście wzdłuż autobusu powinno miet co najmniej 30 cm szerokości; nie dotyczy to autobusów o długości mniejszej niż 6 m; dopuszcza się instalowanie siedzeń skladających sie samoczynnie (strapontenów) w autobusach nie przeznaczonych do przewozu pasażerów stojących, — na I m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej dla pasażerów stojących nie może przypadać więcej niż sześć miejsc, a w autobusach miejskich osiem miejsc; dla pasażerów stojących powinny być zastosowane mocne i wygodne uchwyty do trzymania się,
— pomieszczenie dla kierowcy, z siedzeniem przynajmniej 45 cm głębokości i szerokości, powinno być tak urządzone, aby kierowca miał swobodę ruchów i mógł obserwować droge nawet w okresie pełnego oświetlenia wnętrza autobusu; w przypadku oddzielnego przedziału dla kierowcy przedział ten powinien mieć drzwi zewnętrzne, — autobus powinien mieć po prawej stronie co najmniej dwoje drzwi o szerokości nie mniejszej niż 70 cm, a ponadto co najmniej jedno okno, umieszczone po lewej stronie lub z tyłu, zamykające się szczelnie, o wymiarach co najmniej 80×60 cm, otwierane od wewnątrz i od zewnątrz tylko w razie szczególnej potrzeby; nie dotyczy to autobusów o długości mniejszej niż 6 m,
— stopnie i drzwi dla pasażerów powinny być tak zbudowane, aby umożliwiały łatwe, wygodne i szybkie wsiadanie oraz wysiadanie, bagażnik powinien być tak urządzony, aby ułożony na nim bagaż był zabezpieczony przed spadnięciem, kradzieżą, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem ; dopuszczalne Obciążenie dachu oraz wysokość ładowania powinny być podane na tabliczce, umieszczonej na zewnętrznej prawej stronie nadwozia; ponadto autobusy dalekobieżne powinny mieć specjalne, strzeżone przez obsługę, miejsce do przewozu poczty.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe