Wyposażenie samochodu

Każdy pojazd samochodowy poruszajacy sie po drogach publicznych powinien mieć:
1. Mechanizm kierowniczy działający sprawnie i nie wykazujący nadmiernego luzu.
2. Dwa układy hamulców (co najmniej) niezależne od siebie: zasadniczy (w zasadzie hamulec nożny) i pomocniczy (w zasadzie hamulec ręczny), który może być wykorzystywany jako hamulec postojowy; ciągnik rolniczy o ciężarze własnym do 2 ton i rozwijający prędkość do 25 km/godz może mieć tylko jeden hamulec, jeżeli w razie jego uszkodzenia istnieje możliwość zahamowania co najmniej jednego koła.
Długość drogi hamowania pojazdu rozwijającego prędkości do 30 km/godz przy największej osiągalnej szybkości jazdy nie powinna być większa niż :
— przy użyciu hamulca zasadniczego — 10 m
— przy użyciu hamulca pomocniczego — 20 m. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Hamulec zasadniczy powinien działać na kola wszystkich osi pojazdu. Nie dotyczy to pojazdu o ciężarze własnym nie przekraczającym 400 kG, jak również ciągnika rolniczego, jeżeli co najmniej 213 ciężaru ogólnego ciągnika obciąża os hamowaną (nie dotyczy również pojazdów zarejestrowanych przed dniem l. kwietnia 1963 r., jeśli ich konstrukcja nie przewidywała działania hamulców na koła wszystkich Osi).
Jeżeli dopuszczalny ciężar całkowity autobusu przewyższa 5 ton lub samochodu ciężarowego przewyższa 12 ton, hamulec zasadniczy powinien być tak urządzony, aby w razie jego uszkodzenia koła przynajmniej jednej osi były nadal hamowane (obowiązuje tylko pojazdy rejestrowane po raz pierwszy po dniu 1. stycznia 1966 r.).
Hamulec postojowy powinien utrzymywać w bezruchu pojazd całkowicie obciążony na pochyłości co najmniej 16%, a z przyczepą — również całkowicie obciążoną — na pochyłości co najmniej 8%.
Długość drogi hamowania całkowicie obciążonego pojazdu poruszającego się z prędkością 30 km/godz po drodze poziomej o nawierzchni twardej, równej, suchej i czystej określa skuteczność hamulców. Droga hamowania nie powinna być dłuższa niż;

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe