Wyposażenie taksówki

Każda taksówka powinna być wyposażona w licznik samoczynnie wskazujący wysokość opłaty za przejazd (taksomierz), zaopatrzony w plombę i umieszczony w miejscu łatwo widocznym dla pasażera w dzień i w nocy.
Szczegółowe wymagania techniczne odnośnie przyczep samochodowych (i pociągów drogowych). Każda przyczepa samochodowa powinna mieć: — mocne połączenie z pojazdem ciągnącym (oraz ewentualnie innymi przyczepami),
— hamulec zespolony, samoczynnie działający w razie odłączenia się przyczepy (jego samoczynne działanie nie może mieć ujemnego wpływu na dalsze działanie hamulca pojazdu ciągnącego); przyczepa może mieć konstrukcyjnie nie zespolony hamulec pneumatyczny, jeśli jest ciągniona przez ciągnik wyposażony w układ pneumatyczny; wszystkie kola przyczepy dwu- lub trzyosiowej o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 5 ton powinny być hamowane (obowiązuje tylko w stosunku do przyczep rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1. stycznia 1965 r.) ; na przyczepie mającej więcej niż trzy osie, kola 3/4 osi powinny być hamowane, przy czym na osiach tych powinno spoczywać co najmniej 3/4 dopuszczalnego jej ciężaru całkowitego ; dopuszcza się stosowanie hamulca najazdowego kół przedniej osi w przyczepie o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony; przyczepa ciągnięta przez pojazd rozwijający prędkość do 20 km/godz może być wyposażona w hamulec uruchamiany przez obsługującego, znajdującego się na pojeździe lub na przyczepie, i działający na koła co najmniej jednej osi; w obu wymienionych przypadkach przyczepa powinna być dodatkowo zabezpieczona za pomocą łańcucha przed staczaniem się do tyłu na pochyłości, w razie samoczynnego odczepienia się; hamulców używanych podczas jazdy może nie mieć przyczepa, której dopuszczalny ciężar całkowity nie przekracza 750 kG i nie jest większy niż połowa ciężaru własnego pojazdu ciągnącego (do dnia 1 . stycznia 1965 r. również przyczepa o ładowności do I tony), jednoosiowa przyczepa dłużycowa (jeżeli nacisk osi z ładunkiem nie jest większy niż polowa ciężaru całkowitego pojazdu ciągnącego) lub przyczepa o dopuszczalnym ciężarze całkowitym nie przekraczającym 1,5 tony, ciągnięta przez pojazd rozwijający prędkość do 20 km/godz, jeżeli ciężar całkowity przyczepy nie przekracza ciężaru własnego pojazdu ciągnącego, [więcej w: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
hamulec postojowy (uruchamiany z zewnątrz lub Od wewnątrz), utrzymujący w bezruchu przyczepę całkowicie obciążona na pochyłości co najmniej 1600 (nie dotyczy przyczep jednoosiowych); hamulec przyczepy autobusowej powinien być uruchamiany od wewnątrz (obowiązuje od dnia
1. stycznia 1965 r.),
— ogumienie pneumatyczne lub innego systemu, — dwa tylne światła pozycyjne (postojowe); przednie światła pozycyjne wymagane są tylko wówczas, kiedy odległość przednich świateł pozycyjnych pojazdu ciągnącego Od bocznego obrysu przyczepy jest większa niż 40 em,
— oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej,
— dwa światła STOP,
— dwa kierunkowskazy lampowe o światłach błyskowych, umieszczone zewnątrz przyczepy — z boku albo z tylu, ramieniowe wahajace sie podczas jazdy o światłach stałych albo ramieniowe o światłach przerywanych (nie dotyczy przyczep, które nie zasłaniają sygnałów zmiany kierunku ruchu dawanych przez kierowcę pojazdu ciągnącego) ; obowiązuje od dnia 1. stycznia 1964 r., a przyczepy zarejestrowane przed tym terminem od dnia I. stycznia 1965 r., — dwa przednie i dwa tylne światła odblaskowe; tylne sygnały odblaskowe powinny mieć kształty trójkątów równobocznych (o długości boku co najmniej 15 cm i szerokości co najmniej 2 cm), które powinny być zwrócone wierzchołkami do góry i umieszczone na białym tle (obowiązuje od dnia 1. stycznia 1965 r.),
— światła przyczepy; powinny być tak urządzone, aby właczenie świateł na pojeździe ciągnącym powodowało jednoczesne włączenie odpowiednich świateł na przyczepie, — tabliczkę znamionową, metalową, umieszczoną w dostepnym miejscu i podającą ciężar własny przyczepy i ładowność lub liczbę miejsc w pojeździe.
Ponadto przyczepy autobusowe powinny spełniać dodatkowe wymagania dla autobusów (z wyjątkiem pomieszczenia dla kierowcy), a nadwozie przyczepy powinno odpowiadać wymaganiom stawianym nadwoziu autobusu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe