Wyprzedzanie pojazdu

Wyprzedzanie stanowi zawsze okres zwiększonego niebezpieczeństwa, ponieważ wymaga zwiększenia szybkości jazdy przez wyprzedzającego i zgodnie z przepisami ruchu zjechania na środek lub nawet na lewa stronę jezdni, przeznaczoną do ruchu o kierunku przeciwnym. Dlatego całkowita droga, którą pojazd wyprzedzający musi przejechać (tzw. droga wyprzedzania), powinna być nie tylko jak najkrótsza, ale i ściśle określona, aby w znanych warunkach drogowych kierowca mógł trafnie oceniać możliwości wyprzedzania innych pojazdów.[hasła pokrewne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Podczas wyprzedzania pojazd wyprzedzający przeważnie najpierw przyspiesza swój ruch, a następnie zwalnia do pierwotnej prędkości. Pojazd wyprzedzający może również wykorzystywać jedynie swą przewagę prędkości, czyli wyprzedzać zachowując jednostajną prędkość ruchu, lecz zdarza się to niezbyt często — przeważnie na autostradzie lub prostych odcinkach szos.
Wyprzedzanie ze stałą prędkością. Wyprzedzanie rozpoczyna się, kiedy pojazd wyprzedzający zbliża sie na odległość So do pojazdu wyprzedzanego, a kończy kiedy pojazd wyprzedzający znajdzie się w odległości So przed pojazdem wyprzedzanym. Pojazd wyprzedzany A porusza się ze stalą prędkością VA, a pojazd wyprzedzający B — ze stalą prędkością VB, przy czym oczywiście VB > VA. służącego do odczytywania wprost drogi wyprzedzania S jeżeli znane są: prędkość pojazdu wyprzedzanego vA, różnica prędkości obu pojazdów AV i początkowa odległość obu pojazdów So.
Z nomogramu drogę wyprzedzania wyznacza się następująco: Np. gdy VA — 60 km/godz, VB 70 km/godz oraz So 30 m, wówczas:
I) oblicza się LIV= 70 — 60 — 10 km/godz,
2) z punktu A dla VB 70 km/godz prowadzi się rzędną do przecięcia z prostą AV 10 km/godz (punkt B),
3) z punktu B prowadzi się linię poziomą do przecięcia z prostą So — 30 m (punkt C),
4) z punktu C prowadzi sie rzędną C—D do przecięcia z osią odciętych SB, na której odczytuje sie drogę wyprzedzania (punkt D) SB = 420 m.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski