Wyprzedzanie

Podczas jazdy w kolumnie kierowca spełnia zadania „regulatora”, a więc powinien utrzymywać właściwą odległość od pojazdu jadącego przed nim, jak również dostatecznie szybko reagować na zmniejszanie sie lub zwiększanie tej odległości.
Kierowca w razie niebezpieczeństwa powinien reagować nie tylko szybko, ale również i właściwie. Dotyczy to zwłaszcza hamowania i rzeczywistego czasu reakcji, zależnego od indywidualnych cech kierowcy. Ten sam kierowca w rozmaitych okolicznościach może reagować z różną szybkością, Najogólniej czas reakcji kierowcy dzieli się na reakcję psychiczną (przekazanie doznanego spostrzeżenia do ośrodków nerwowych) oraz reakcje fizyczna (przeniesienie prawej nogi z pedału przyspieszenia na pedał hamulca i przesunięcie go o tzw. skok jałowy). W okresie reakcji kierowcy prędkość pojazdu jest praktycznie taka sama jak przed zauważeniem niebezpieczeństwa,
Droge przebywaną przez pojazd . w czasie reakcji kierowcy przy różnych szybkościach podano obok.
Pracę kierowcy ułatwia się przez zastosowanie odpowiednich środków pomocniczych, jak: szybkościomierz, odległościomierz, światło hamulcowe ze stopniowym wskaźnikiem opóźnienia oraz świetlny przyrząd do mierzenia odstępów podczas jazdy w kolumnie, wykorzystujący fizjologiczne właściwości oka ludzkiego. [podobne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Zasady ruchu mają duży wpływ na kształtowanie się warunków ruchu drogowego. Ruch prawostronny oraz przepis zezwalający na wyprzedzanie z lewej strony powodują poruszanie się pojazdów jadących powoli z prawej strony, a jadących szybko — po środku drogi. Niebezpieczeństwo spotykania się pojazdów szybkich lub wyprzedzających usunięto na autostradach przez rozdzielenie pasem zieleni obu kierunków jazdy.
Ze względu na pochylenie jezdni na zakrętach do wnętrza luku, dopuszczalne jest wyprzedzanie na zakrętach w prawo (oczywiście tylko w razie dostatecznej widoczności), ponieważ pojazd wyprzedzający znajduje się wówczas w równowadze stałej. Wyprzedzanie na zakrętach w lewo jest niebezpieczne, ponieważ pojazd jest znoszony na płaski pas drogi, a wiec znajduje się w równowadze chwiejnej. Szczególnie duży wpływ mogą mieć zasady ruchu na przelotowość drogi. Ponieważ największą przelotowo osiąga się w przypadku jazdy w kolumnie pojazdów tego samego rodzaju, można zwiększyć przelotowość dróg przez dokonanie odpowiedniego podziału pojazdów i przeznaczenie dla nich dróg dostosowanych do ich prędkości. Ważne jest przy tym trafne ustalenie najmniejszej granicznej prędkości pojazdów. Dotychczasowe zasady ruchu dostosowane są do ruchu indywidualnego. Obowiązujące obecnie zasady pierwszeństwa, które rozwiązują ruch pojedynczych pojazdów na skrzyżowaniach — nie rozwiązują jednak przejazdu zwartych kolumn przez skrzyżowanie, ponieważ jedna z kolumn zostaje zatrzymana.
Jeżeli łączą się dwa strumienie pojazdów, na pewnym odcinku drogi przed ich zejściem powinno być zabronione wyprzedzanie. W razie jednoczesnego zbliżania się strumieni pojazdów do zejścia — pierwszeństwo powinny mieć pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe