Zależności od opóźnienia hamowania

Maksymalne opóźnienie hamowania zależy od współczynnika przyczepności. Siła hamowania wykonuje prace na drodze hamowania (tj. na drodze, którą samochód przebywa od chwili rozpoczęcia hamowania aż do zupełnego zatrzymania). [podobne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Główny wpływ na długość drogi hamowania wywiera szybkość jazdy w chwili rozpoczęcia hamowania. Dlatego w razie dużego nasilenia ruchu ogranicza sie prędkość samochodu, aby skrócić do minimum droge hamowania.
Siły działające na samochód podczas hamowania. W okresie hamowania na samochód działają następujące siły: w miejscu zetknięcia kół z nawierzchnia, na obwodzie kół (siła hamująca kola przednie, siła hamująca kola tylne), w środku ciężkości samochodu (siła bezwładności).
Podczas hamowania obciążenie przedniej osi wzrasta, a obciążenie tylne osi maleje o taką samą wielkość, czyli dociążenie przedniej osi i odciążenie tylnej osi jest następstwem oddziaływania bezwładności masy samochodu, w sposób zależny głównie od opóźnienia hamowania. Zjawisko to daje się łatwo zaobserwować podczas hamowania pojazdu, który wówczas pochyla sie do przodu. Im większe jest opóźnienie hamowania, tym większe są zmiany w rozkładzie obciążenia osi, tj. tym większe jest dociążenie przedniej osi i tym mniejszy nacisk tylnej osi. W razie braku opóźnienia hamowania, naciski osi równe są naciskom statycznym podczas postoju samochodu na poziomej drodze.
Największa dopuszczalna siła hamowania.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski