Znaki rejestracyjne

Znaki rejestracyjne służą do identyfikacji pojazdu samochodowego, ogólnie rozróżnia się:
— tablice rejestracyjne, wydawane podczas rejestracji pojazdu dopuszczanego na stale do ruchu,
— tablice ze znakami próbnymi, wydawane wraz z czasowym pozwoleniem dopuszczającym pojazd do ruchu. Tablic rejestracyjnych nie wolno przenosił z zarejestrowanego pojazdu na inny, ani też wymieniać pomiędzy zarejestrowanymi pojazdami. Dopuszcza się natomiast przenoszenie tablic ze znakami próbnymi z pojazdu na pojazd, przy czym pojazdów takich nie wolno używać do przewozów zarobkowych,
Zgubienie czy zniszczenie jednej choćby tablicy rejestracyjnej lub tablicy ze znakami próbnymi należy jak najszybciej zgłosić we właściwym wydziale komunikacji, który unieważnia poprzednie tablice i wydaje inne. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]

Tablice rejestracyjne oraz tablice ze znakami próbnymi powinny być umieszczone na miejscu widocznym z przodu i z tyłu pojazdu, prostopadle do osi podłużne], przy czym tablice rejestracyjne powinny być przytwierdzone do pojazdu w sposób trwały. Tablica tylna może być Odchylona do przodu nie więcej niż 0 150 (w razie opływowego kształtu nadwozia).
Znak rejestracyjny umieszczony na tablicy składa się:
— z dwóch dużych liter, — z czterocyfrowej liczby kolejnej.
Znak próbny składa się:
— z dużej litery,
— z trzycyfrowej liczby kolejnej, — z liter PR.
Pierwsza litera znaku rejestracyjnego oraz litera znaku próbnego oznacza odpowiednie województwo:
A — białostockie K — krakowskie R — rzeszowskie
B — bydgoskie L — lubelskie M — szczecińskie
G — gdańskie F — łódzkie T — warszawskie
S — katowickie O — olsztyńskie X wrocławskie
C — kieleckie H — opolskie Z — zielonogórskie
E — koszalińskie P — poznańskie W— m.st.Warszawa
Druga litera znaku rejestracyjnego wyznaczona jest przez wojewódzkie rady narodowe (rady narodowe w m. st. Warszawa i w m. Łódź), z wyjątkiem liter D, J, L, U oraz Z dla poszczególnych powiatów, miast lub dzielnic miasta i oznacza kolejną serie numerów; pojazdy będące własnością cudzoziemców oznaczone są literą Z. Dla każdego województwa oraz m. st. Warszawy i m. Lodzi wyznaczone są do oznaczenia poszczególnych pojazdów liczby — na znakach rejestracyjnych Od 0001 do 9999, na znakach próbnych od 001 do 999.
Tablice Ze znakami rejestracyjnymi i próbnymi dla pojazdów samochodowych powinny mieć wymiary 375 x 120 mm, a cyfry i litery mm.
Kolory tablic rejestracyjnych: tło czarne, litery i cyfry białe, a tablice ze znakami próbnymi: tło białe, litery i cyfry czerwone.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór