Zużycie paliwa

Metody określania zużycia paliwa. Silnik napędowy samochodu wykonując pracę użyteczną (polegającą na przezwyciężaniu oporów ruchu pojazdu) zużywa większe lub mniejsze ilości paliwa. Do oceny ekonomiczności pracy silnika i w trakcie analizy własności oraz przydatności samochodu używa sie w praktyce rozmaitych mierników zużycia paliwa, wśród których należy rozróżniać:
— jednostkowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przewożonego ładunku i jednostki przebywanej drogi (tzw. zużycie paliwa na tono-kilometr lub zużycie paliwa na pasażero-kilometr), albo do jednostki mocy użytecznej i jednostki czasu (tzw. zużycie paliwa na konio-godzine — użytecznej mocy silnika lub mocy pędnej na kołach pędnych pojazdu),
— czasowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki czasu (np. godzinowe zużycie paliwa, czyli zużycie paliwa w ciągu godziny pracy silnika lub w ciągu godziny ruchu pojazdu), — przebiegowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przebiegu (najczęściej — tzw. drogowe zużycie paliwa na 100 km przebiegu samochodu); w krajach anglosaskich rozpowszechnionym miernikiem zużycia paliwa jest długość drogi przebywanej przez pojazd kosztem zużycia jednostki objętości paliwa (z reguły przebieg w milach z gallona zużytego paliwa).
Ponadto, z uwagi na sposób określania ilości paliwa, należy ściśle rozróżniać objętościowe zużycie paliwa (np. w litrach) oraz ciężarowe zużycie paliwa (np. w kilogramach). [podobne: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Charakterystyka zużycia paliwa pozwala na ocenę ekonomiczności pracy silnika lub samochodu w określonych warunkach. Najczęściej zużycie paliwa przez silnik samochodu określa się w litrach na 100 km przebiegu, przy czym wyznaczyć je można z zależności: Q = (W • G + k • V2) • ge/2700 • [litrów/kml, gdzie: W — f + IV — współczynnik oporów drogi (toczenia i wzniesienia), G — całkowity Ciężar samochodu [kG], k = 0 0048 • cx • F — współczynnik oporu powietrza, V — szybkość jazdy [km/godz], jednostkowe zużycie paliwa przez silnik [G/ KM • godz], sprawność mechaniczna układu napędowego oraz ciężar właściwy paliwa [kG/litr].
Podana zależność pozwala na wyznaczanie zużycia paliwa zależnie od szybkości jazdy, jeżeli znane jest odpowiadające jej jednostkowe zużycie paliwa przez silnik, które określić można z jego charakterystyki.
Uniwersalny wykres wskaźnika dynamicznego (uniwersalna charakterystyka dynamiczna) w odróżnieniu od zwykłego obejmuje zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości wskaźnika dynamicznego. Ponieważ wykres taki uwzględnia pełny zakres momentu Obrotowego, rozwijanego przez silnik, umożliwia to porównanie charakterystyki dynamicznej samochodu z charakterystyką jego silnika, a więc pozwala na ocenianie stopnia obciążenia silnika w określonych warunkach ruchu samochodu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe